Backup bazy danych mysql
Backup/Kopia: mysqldump -p nazwa_bazy > backup.sql Restore/Przywracanie: mysql -p nazwa_bazy < backup.sql