Kilka wskazówek do vim-a
1. szukanie

należy przejść w tryb komend (esc)

szukanie za karetką:

/tekst

szukanie przed karetką:

?tekst

można wykorzystać wyrażenie regularne:

/^tekst

2. przejście w tryb pisania/zamieniania tekstu -> insert
3. naciskanie strzałek powoduje wpisywanie liter zamiast poruszania się po tekście

:set nocompatible