Ukrywanie ikon na pulpicie za pomocą skrótu klawiszowego

Windows domyślnie nie udostępnia opcji ukrywania/pokazywania ikon na pulpicie za pomocą skrótu klawiszowego. Standardowo aby ukryć/pokazać ikony należy kliknąć prawym klawiszem na pulpit i wybrać opcję widok->pokaż ikony pulpitu (win7).

Aby przypisać wybranemu klawiszowi ukrywanie ikon na pulpicie należy skorzystać z programu AutoHotkey.

Po zainstalowaniu najnowszej wersji wystarczy utworzyć plik z rozszerzeniem ahk i edytować jego zawartość następująco:

#IfWinActive ahk_class WorkerW numpadAdd:: #IfWinActive ahk_class Progman numpadAdd:: ControlGet, HWND, Hwnd,, SysListView321, ahk_class Progman If HWND = ControlGet, HWND, Hwnd,, SysListView321, ahk_class WorkerW If DllCall("IsWindowVisible", UInt, HWND) WinHide, ahk_id %HWND% Else WinShow, ahk_id %HWND% Return

Następnie wystarczy uruchomić utworzony plik. Powyższy skrypt reaguje na klawisz "+" na klawiaturze numerycznej, ale tylko wtedy gdy jesteśmy na pulpicie.