Windows explorer, F7 i nowe katalogi

Ci którzy na co dzień korzystają z Total Commandera, zapewne na pamięć znają skrót "F7" który tworzy nowe katalogi.Poniżej zamieszczam skrypt do AutoHotkey'a który dodaje powyższy shortcut do Windowsowego(7) explorera.

GroupAdd, ExplorerWindows, ahk_class ExploreWClass
GroupAdd, ExplorerWindows, ahk_class CabinetWClass
GroupAdd, ExplorerWindows, ahk_class Progman
#IfWinActive ahk_class CabinetWClass
f7::
BlockInput, On
Send {Ctrl Down}{Shift Down}n{Shift Up}{Ctrl Up} 
BlockInput, Off
return
#IfWinActive